Algemene voorwaarden
Prijzen
Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Hosting
Alle hosting pakketten zijn opzegbaar minimaal een maand voor de volgende factuurdatum. De hosting pakketten worden altijd per jaar gefactureerd, tenzij anders vermeld. De afnemer verplicht zich tot het voldoen van facturen binnen 14 dagen na factuurdatum.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing. Periodieke kosten worden bij verlenging geïndexeerd op jaarbasis.


Tags:
webdesign, webhosting, apeldoorn, communicatie, digitaal, functionaliteit, kleinbedrijf, stichting, organisatie, club, instantie, website, layout, design, gelderland, advies, consultancy


Algemene voorwaarden